Educació assistida amb animals

Explora l'Educació Assistida amb Animals a Terranimal: Connectant Amb Coneixement i Empatia

A Terranimal, estem compromesos a oferir una experiència educativa única mitjançant l'Educació Assistida amb Animals (EAA), tant en entorns escolars ordinaries com a les unitats de SIEI (Serveis d'Integració Escolar i Inclusió) i escoles d'educació especial. La nostra missió és crear un espai on el coneixement es fusioni amb l'empatia, fomentant un aprenentatge enriquidor i inclusiu.

La EAA a Terranimal va més enllà de l'aula tradicional, oferint als estudiants l'oportunitat de connectar amb animals que actuen com a guies i inspiradors en el procés d'aprenentatge. Aquest enfocament té un impacte positiu tant en els estudiants amb necessitats especials com en aquells sense, creant un ambient on cada individu es senti valorat i inclòs.

A les escoles ordinàries, la presència dels animals aporta una dimensió única a les activitats d'aprenentatge, motivant els estudiants i fomentant la responsabilitat. A les unitats de SIEI i escoles d'educació especial, la EAA pot ser una eina terapèutica i educativa que millora la comunicació, les habilitats socials i l'autonomia dels estudiants.